Únor 2010

Pro Miss Croft 69

26. února 2010 v 15:53 | Nikola Croft |  { Pro vás }

Od Lucíka za 1.Bleskovku

26. února 2010 v 15:43 | Nikola Croft |  { Pro mne }

Od Miss Croft 69

26. února 2010 v 15:01 | Nikola Croft |  { Pro mne }

Werewolf má narozeniny

23. února 2010 v 15:05 | Nikola Croft |  { Pro vás }
Je to tak Werewolf dnes slaví své 13 . Já ti přeju hodně štěstí , zdravý , úspěchů a seš super SBčko :-) Udělala jsem ti to překvápko s Mikem Shinodem , doufám že se ti líbí :-)Za bleskovku od Phoebe Croft

21. února 2010 v 14:32 | Nikola Croft
Za bleskovku úža diplom od Phobe Croft :-)


Za bleskovku od _LuC!NQy*

21. února 2010 v 8:07 | Nikola Croft |  { Pro mne }

Wallpaper pro Raiderku

20. února 2010 v 16:52 | Nikola Croft |  { Pro vás }
Konečně jsem se dopracovala k Wallpaperu na přání pro Raiderku . Doufám že se ti wallpaper líbí .Nenapsala jsi mi do jakých barev jsi chtěla , tak jsem tu udělala podle svého , kdyby se ti nelíbila barva tak napiš a mohu to předělat :-)


Od Phoebe Croft

20. února 2010 v 13:12 | Nikola Croft |  { Pro mne }
TR:Anniversary - Návod část čtvrtá

18. února 2010 v 20:57 | Nikola Croft

10. Khamoonův obelisk (Obelisk of Khamoon)

  • Artefaktů: 4
  • Dohráním se odemkne: Obrazy (Kold), Životopisy (Winston)

1. Velká místnost s mosty

Lara přehodila páku napravo, sebrala lékárničku za sloupem a po mostě si došla pro Horovo oko (Eye of Horus). Pak se vrátila, po žebříku slezla dolu a sebrala náboje. Pak přes vodu přeplavala do chodby napravo. Proskočit první dva lisy nebyl problém, ale třetí musela proběhnout těsně po té, co se první část otevřela.

2. Cesta nahoru

Dostala se do místnosti se stupínkem. Nejprve za stupínkem sebrala náboje a pak z něj skočila na symbol Ankh. Skočila zpět a rychle doběhla ke sloupu, kterým se nechala vyvést nahoru. Přes tyč přeskočila na římsu a vyskákala nahoru. Přeskočila zpět a rychle přeběhla a přeskočila na pevný výstupek. Z něho přeskočila na středové sloupy.
Tento skok je opravdu dlouhý. Je potřeba skočit až z kraje a na druhé straně se pevně chytit. Počítejte s tím, že se to napoprvé nepovede.
Když Lara skočila dál, mohla za kamenem přehodit páku, čímž vysunula nahoře tyč. Teď měla 90 sekund na provedení následujících dvou odstavců!
Skočila na plošinku s osamoceným sloupem a chytila se římsy na sloupu. Vyskočila nahoru, přeručkovala doprava a skočila dozadu na prostřední sloup. Ten obručkovala a přeskočila na poslední sloup. Po jeho pravé straně vylezla na vyšší římsu, ze které přeskočila na zeď. Doprava přes tyč skočila na plošinu. Po ní přeběhla a na konci vylezla po římsách nahoru. Skočila dozadu a rychle přeskočila na plošinu uprostřed.
Na ní se zavěsila za okraj a přeručkovala doprava. Vylezla a opět se spustila na druhé straně. Doručkovala doleva, vyskočila výš a vlevo za rohem přeskočila na protější sloup. Z něho se spustila níž a přeručkovala doprava až na plošinku. Z ní skočila na římsu před sebou, nahoru a z levého konce skočila dozadu. S pomocí háku přeběhla na druhou stranu (případně se ještě vytáhla kousek výš) a chytla se římsy. Přelezla a přeskočila doleva až pod střílející past a přeskočila zpět na sloup. Obručkovala ho a přeskočila na prostřední. Z boku (aby ji nezasáhla past) vylezla až na vršek sloupu, odkud přeskočila na plošinu.
Pokud byla dost rychlá (i když musíte na háku měnit výšku, dá se to zvládnout za 70-80 sekund; chce to jen nacvičit), mohla z plošinky přeskočit doprava přes tyč a sebrat Artefakt (secret 1/4). Zpět se dostala opět přes tyč.
Přes tyč přeskočila doleva, za sloupem sebrala lékárnu a pokračovala chodbou. V místnosti Lara zabila mumii, pak seskočila do jámy a sebrala lékárničku a náboje. Vylezla zpět a přes tyče rychle přeskákala na skaraba a pak nahoru. Odtud skočila doleva na schody. Proběhla lisem (opět těsně po tom, co se první část otevřela) a proskočila další.
V místnosti s mosty se chytla římsy napravo, vyskočila výš, doleva a zase se spustila dolu. Přes tyč přeskočila na plošinku a přehodila páku. Pak se opět přes tyč a římsy vrátila do chodby. Pokračovala po římsách dál k otevřené mříži. V chodbě se skrčila a podlezla pod rotujícími noži. Pak chvíli sledovala nože u tyče a odhadla, kolik má času. Když nože zajely, rychle přeskočila na druhou stranu.

3. Římsy a pasti

V další místnosti sjela po šikmině a zabila mumii. Pak sebrala náboje a lékárničku za sloupem. Ve třetím výklenku (první od mříže) sebrala Lara lékárničku a pak v prvním (třetím od mříže) přehodila páku, čímž udělala ze šikminy schody a otevřela mříž.
Vytáhla bednu naproti a sebrala lékárničku za ní. Z bedny pak skočila na římsu, vylezla nahoru a přes hák přeběhla doleva, chytla se za skaraba a vyskočila nahoru. Přeskočila doleva na plošinu, kde na schodech sebrala náboje a lékárničku.
Teď si Lara dobře prohlédla, jaké jsou na protějších zdech římsy (a pasti). Šla k římse napravo (při pohledu ze schodů na nůž uprostřed) a vyskočila na tu horní. Připravila se ke skoku dozadu a sledovala nůž ve zdi. Když zajel, skočila, přeběhla po zdi a zachytila se za římsu naproti (musela to zvládnout napoprvé, protože jinak by ji zranil nůž).
Tady se připravila ke skoku doleva. Když zmizel nůž, skočila, přeběhla po zdi, ale nikam neskákala. Místo toho přeběhla kolem pasti zase zpět a v nejvyšším možném okamžiku skočila doprava - tím se dostala na vyšší římsu. Z té vyskočila na ještě vyšší, připravila se ke skoku dozadu a opět sledovala nože.
Když oba zajeli, skočila a po zdi přeběhla až k římse u velkých schodů. Přeručkovala doprava a vytáhla se nahoru. Vyskočila na nejvyšší schod a skočila podél zdi (té u schodů). Chytila se hákem, přeběhla po zdi a na konci odskočila od zdi. Rychle se znovu hákem chytila nového kroužku a přeběhla po zdi na výstupek. Z něho vyskákala po římsách nahoru a přeskočila doleva do chodby. Tou proběhla a přehozením páky spustila most.
Pak se vrátila do místnosti s pastmi, skočila doleva na římsu a spustila se na plošinu. Skočila podél zdi (pod chodbu) a chytila se hákem. Zastavila, spustila se dolu a seskočila na plošinu s Artefaktem (secret 2/4). Seskákala po schodech, skočila na skaraba nalevo a spustila se na zem.
Pokračovala chodbou (kde předtím byla mříž) až k lisu, kterým proskočila a přeskočila na sloup. Když zalezli nože, přeskočila Lara na prostřední sloup, kde počkala na secvaknutí lisu. Pak hned skočila na další sloup a dál.
Zde doporučuji mačkat během skoku E, abyste zabránili ztrátě rovnováhy na sloupech.
Opět se ocitla v místnosti se sloupy. Před sebou sebrala Pečeť Anubise (Seal of Anubis). Pak přeskočila přes tyče doprava, přeběhla plošinu, za sloupem sebrala lékárničku a opět přes tyče skočila dál. Zde sebrala lékárničku a Klíč Isis (Ankh of Isis). Pak se vydala chodbou.

4. Místnost s hieroglyfy

Lara se proplížila pod noži a přes středový sloup přeskočila propast. Proskočila lisem a u dalšího si počkala, až se zavře. Pak přeskočila s rozběhem přes sloup na druhou stranu.
V místnosti Lara seskočila na nižší stupínek nalevo, odkud nejprve zabila tři mumie dole a pak se spustila na straně u zdi a po římsách seskákala dolu. Po dalších římsách opět vyskákala do chodby.
Lara nešla do chodby, ale skočila na sloup nalevo. Chytla se římsy a ručkovala doleva až za roh. Zde přeskočila, pevně se chytla římsy a ručkovala doleva až k místu, kde mohla sebrat Artefakt (secret 3/4). Seskočila a vrátila se zpátky nahoru do chodby.
Znovu skočila doleva na sloup a ručkovala doleva. Vyskočila nahoru na plošinu, přes stupínek vyskočila na římsu a z ní přeskočila doleva. Vyšplhala nahoru do chodby, kterou proběhla nahoru. Zde se chytla římsy, vyskočila výš a pak dozadu na plošinu. Skočila podél zdi, přeběhla přes hák a skočila na sloup s lékárnou a náboji. Skočila zpět a chytila se hákem. Vylezla, co nejvýše to šlo, rozhoupala se a zprava skočila dozadu. Z plošiny skočila na římsu, doprava na tyč a dál na plošinu. Sebrala náboje a Artefakt (secret 4/4) a skočila dolu na plošinu. Seskočila ještě níž a v chodbě zabila mumii. Na druhém konci se spustila, pověsila se za římsu a ručkovala doprava. Dostala se až na dno a vyskákala naposled do chodby.
Zde bych ještě doporučil (podle postupu popsaného níže) vyskákat na vršek místnosti a získat tak checkpoint, protože jinak byste přišli o dvoje náboje a lékárnu (secrety již máte započítány).
V chodbě se setkala Lara s noži, které bylo těžké proběhnout bez zranění. Pokusila se tedy zranění minimalizovat tím, že se rozběhla za nižšími odjíždějícími noži, a když proti ní vyjeli vyšší, uhnula jim kotoulem. Pak ji zranily odjíždějící nižší nože, ale to již Lara odskočila pryč z dosahu horních nožů.

5. Drtička

Z dalších rohem Laru překvapila 'drtička'. Lara se však ničeho nelekla a připravila se na skok s rozběhem. V okamžiku, kdy první lis secvakl, se rozběhla a přeskočila na první sloup. Rychle získala rovnováhu a přeskákala přes další dva sloupy až k římse. Zde odručkovala ke straně a když nůž odjel, rychle vyskočila nahoru.
Na konci přehodila páku a spustila poslední most. Při cestě zpátky opět počkala Lara na sevření posledního lisu. Pak skočila na sloup a udržela si rovnováhu. Když sklapl prostřední lis, skočil a přes sloupy přeskákala k římse. Pak vylezla kolem nože nahoru. Proběhla chodbou a pastí se 4 noži až do místnosti.
Pak vylezla Lara na sloup v levém zadním rohu místnosti, odtud přeběhla po zdi a vyšplhala se po římsách nahoru. Chodbou již jednou šla, takže to nebudu popisovat. V místnosti s mosty přeskákala po tyčích doleva a sebrala náboje a Isirisova vrubouna (Scarab of Osiris).

6. Konečně ven

Po sebrání posledního symbolu (nezávisle na pořadí) se otevřela mříž dole ve vodě. Lara tedy skočila do jezírka, nejprve vylezla na plošinu naproti vchodu, kde za sloupem sebrala lékárničku, pak skočila do vody a našla otvor pod vodou.
Plaval pořád rovně a na konci vyplavala. Vylezla, sebrala lékárničku a náboje a pak přehodila páku. Vylezla, dala se doprava a chodbou došla na známé nádvoří, kde prvně potkala dvě mumie. Tentokrát na ní čekal kentaur. Naštěstí nebyl tak silný jako ti první dva a tak stačilo pár ran z brokovnice.
Teď přistoupila ke sloupu uprostřed jezírka a postupně do jeho základny vložila všechny čtyři, těžce získané, symboly.

11. Svatyně Potomka (Sanctuary of the Scion)

  • Artefaktů: 2
  • Památek: 1
  • Dohráním se odemkne: Památky (Horova modla), Egypt (filmy, hudba, komentáře, obrazy, hrát znovu levely)

1. Egyptské hádanky

Lara se vydala otevřenou bránou. Na schodech svedla boj se dvěma mumiemi a pak si nahoře sebrala náboje a lékárničku. Teď musela sloupy natočit tak, aby symboly na nich odpovídaly těm na zdech. Háček byl ale v tom, že otočení jednoho sloupu také otočilo dva sousední.
Lara otočila (při pohledu od schodů) prvním sloupem vlevo, pak druhým sloupem vpravo, znovu prvním sloupem vlevo a znovu druhým sloupem vpravo.
Po vyřešení hádanky vyskočila na vrchol sloupu. Z něho skočila na vhodnou římsu a pak skákala úplně až nahoru. Z horní římsy pak skočila dozadu na žebřík a vylezla.
Dál ji čekal úkol, proti němuž je i drtička z minulého kola leháro - posuzováno vzhledově (a taky podle obtížnosti napsání návodu), na přeskákání je to pro zkušeného hráče všechno primitivní. (To jen aby uvedl na pravou míru své výroky...)
Takže, z pravé části okraje, v okamžik, kdy se první lis zavřel, skočila na plošinu nalevo a hned na římsu za ní. Vyskočila výš a pak doprava. Počkala, až skarab sjede dolu, pak skočila dozadu a rychle nahoru (nebo skočila rovnou dozadu z prvního skaraba). Zde počkala, až se úplně (!)otevře druhý lis a skočila doleva. Přeručkovala doleva a skokem dozadu se dostala do chodby.

2. Sfinga

Lara sešplhala po žebřících nalevo až dolu. V rohu sebrala dvoje náboje a vydala se před sfingu. Na schodech ke sfinze zabila dvě krysy a pak vyšplhala po žebříku naproti ní. Skočila doleva na římsu a z ní dál na výstupek. Z něho přeskočila až na schody a po kamenech napravo se vyšplhala nahoru k šikmině. Po té se sklouzla a odrazila se na římsu.
Vylezla nahoru a běžela až k široké průrvě. Zde se otočila doleva a skočila na prasklinu ve sloupu. Ručkovala doprava, nahoru, doprava a nahoru. Z nejvyšší římsy přeskočila na protější sloup, který opět obručkovala doprava. Přeskočila na další sloup.
Ten obručkovala kousek doleva a vyskočila nahoru. Z místa, kde byla na sloupu vidět svislá prasklina skočila dozadu a chytila se římsy. Vyskákala až nahoru. Z horní římsy zkusila vyskočit ještě výš, čímž přilákala dvě létající, oheň chrlící, gargoyly.
Rychle po římsách seskákala dolu a spustila se na zem. Sice se při tom trochu zranila, ale zabránila tím gargoylám, aby ji zabily nechráněnou na střeše. Místo toho je v klidu a z blízka zabila mezi sloupovým.
Pak po sloupech a římsách vyskákala opět nahoru a skokem dozadu se dostala na střechu. Odtud se přes dvě tyče dostala na římsu napravo. Obručkovala doleva a skokem dozadu se dostala na plošinu nad pákou. Po římsách seskákala dolu a přehodila páku.

3. Lámání světla

Vešla do chodby a proskočila pastí, tentokrát postavenou vodorovně (opět skočila a s rozběhem v okamžiku, kdy past sklapla. Další past už nebyla tak jednoduchá. Vždy, když se past otevřela, přeskočila na další stupínek a rychle se skrčila, aby ji past nezranila. Takto jí bez problémů prošla.
V místnosti seběhla po schodech a zkusila přehodit páku. Pak skočila na plošinu nalevo od páky a počkala, až sloup sjede a zamkne se. Pak skočila do vody (do rohu), na dně sebrala lékárničku a vylezla ven.
Stoupla si na kámen a skočila na římsu na sloupu tak, aby se chytila na jeho levé části. Rychle skákala nahoru, a když už to nešlo, skočila doleva na římsu. Z římsy pak přeskočila na žebřík, po kterém by se eventuelně mohla dostat nahoru a přes římsy zpět k páce.
Tady je trochu problém s pohledem kamery, šipkami a potřebnou rychlostí. Když je Lara na žebříku, stiskněte doleva a pak skok. Ihned stiskněte nahoru, aby se Lara hned po zachycení roztočila. Rychle mačkejte skok a Lara bude přeskakovat přes tyče.
Ona ale místo toho skočila doleva na tyč a rychle přeskákala po tyčích až na druhou stranu na římsu. Spustila se na nižší, přeručkovala a skočila doleva. Rychle skákala nahoru a počkala, až se sloup zamkne. Skočila do vody a vyplavala znovu na plošinu.
Znovu skočila na sloup, vyskákala nahoru, ale tentokrát počkala na jeho zamčení. Skokem zpět se dostala na jehlan, vyskákala nahoru, obručkovala ho a přeskočila na plošinu uprostřed místnosti.
Jehlan se trochu zužuje, takže se Laře ne vždy podaří zachytit vyšší římsy. Možné to ale je - třeba Vám při tom pomůže, když před skokem nahoru stisknete ještě šipku nahoru (resp. W).
Teď šla na její konec (tam, kde vycházela ze zdi) a skočila doprava. Přeběhla po zdi, skočila na římsu a pak doprava. Vyskákala nahoru a počkala, až se zamkne poslední sloup.
Opět se skokem dozadu dostala na jehlan a z něho na plošinu uprostřed. Došla ke zdi s výklenkem a přes dvě tyče rychle přeskočila doprava na žebřík. Po žebřících (musela přeskočit na levý a pak zpět na pravý výš) se dostala nahoru, skočila doleva a po římsách se dostala na ochoz. Došla k páce a přehodila.
Pak šla zpět k římsám, přeskočila na žebřík a lezla dolu. Přeskočila na levý žebřík a z něho doleva na římsu. Skočila doleva a spustila se na plošinu. Vytáhla brokovnici a zabila mumii uvnitř.
Sebrala Egyptský klíč (Ankh key), skočila do vody a vylezla do otevřené chodby. Tou proběhla až ke sfinze. Tady na ni čekal kentaur, a tak ho bez milosti zabila. Pak přistoupila ke sfinze a vložila klíč do jednoho ze zámků.

4. Skryté UZI

Podruhé Lara vyšplhala na žebřík proti sfinze, ale tentokrát skočila doprava. Přes římsu a dvě tyče se dostala na schody. Vylezla po žebříku nalevo a dala se doleva. Zde na plošinkách nad sebou sebrala náboje a lékárnu. Pak seskočila dolu a šla dál. U průrvy skočila na římsu, přeručkovala doprava a z horní římsy skočila na plošinu.
Otočila se doprava a přeskočila na prasklinu ve sloupu (pokud by se jí to nepovedlo, mohla sloup oběhnout a po římsách vyskákat nahoru). Obručkovala sloup doprava a vyskákala až nahoru. Tím vyprovokovala další dvě gargoyly a tak zase rychle po sloupu seskákala dolu a od kořene sloupu je obě zabila.
Vyskákala po sloupu nahoru a přeběhla po plošině. Otočila se směrem na hlavu sfingy. Skočila a přes hák se zhoupla a přistála na sfinze. Zde si sebrala zbraně UZI (v anglické verzi Mini SMG). Dolu se Lara dostala tak, že se sklouzla po straně hlavy (po 'vlasech' a rameni) až na její tlapu.
Znovu vyskákala po sloupu nahoru na plošinu a tentokrát skočila na tyč. Přeskočila směrem k plošině a pevně se chytila, vylezla a na druhé straně seskákala k páce (stejně jako to udělal naproti). Přehodila páku a vydala se do chodby.

5. Polámaná světla

Před pastí chvíli stála a pozorovala ji. Všimla si, že prostřední tyč každé dva údery zajede a vyjede. Neměla tedy moc času na otálení pasti. Také si uvědomila, že tyč je tak blízko pasti, že ji zabije v okamžiku, kdy se pokusí roztočit. Když tedy tyč vyjela a sklapl lis, s rozběhem na ni skočila a ihned skočila na další tyč a hned dál na římsu.
Dál se Lara dostala do místnosti stejné jako předchozí, ale trochu více rozbité. Řešení není stejné, ale je hodně podobné. Nebudu proto podrobně popisovat jednotlivé římsy, sloupy a jehlany.
Lara skočila doprava na římsy a po žebřících slezla dolu. Skočila doleva na římsy a z nich na sloup, který zamkla. Skočila dozadu a z vršku jehlanu skočila dozadu na plošinu nahoře na sloupu. Přes římsy napravo se dostala na tyče a rychle přeskákala na druhou stranu. Skočila na sloup a zamkla ho.
Skočila do vody a vylezla na plošinku. Přes sloup trčící z vody se dostala na římsy a na sloup, který zamkla. Skočila zpět na jehlan a z jeho vršku skočila na plošinu uprostřed. Přes tyč a římsu se dostala na poslední sloup, který zamkla. Dostala se opět na plošinu uprostřed a přes tyče, žebřík a římsy se dostala nahoru k páce.
Po římsách se dostala na žebřík. Slezla a přeskočila na ten pravý. Z něho na správném místě (tam, kde je ve zdi ozdobný pruh) přeskočila doprava na římsu nad otevřeným vchodem. Přeručkovala doprava až za roh, spustila se a sebrala Artefakt (secret 1/2). Přes římsu přeručkovala zpět a spustila se na plošinu.
Uvnitř zabila mumii, sebrala druhý Egyptský klíč (Ankh key) a skočila do vody. Chodbou se dostala ke sfinze. Zabila dva kentaury, vložila klíč a vešla.

6. Anubis a Horus

Lara seběhla dlouhou chodbou (kouli na začátku ignorovala) a po cestě zabíjela krysy (taky sebrala náboje). Když došla dolů, sebrala lékárničku a skočila do vody. Plavala na dno prostoru mezi velkými sochami Anubise a Hora a našla zde páku, kterou přehodila. Tím víceméně vypustila vodu z místnosti. Doplavala tedy před sochu Anubise a vylezla z vody.
Vyskočila na kámen a vylezla po římsách. Skočila dozadu a z tyče rychle přeskočila dál. Obručkovala Anubisovu nohu a skočila podél zdi, po které přeběhla na protější římsu. Vylezla po žebříku a skokem dozadu se dostala na římsu. Přeskákala doleva a na Anubisově ruce vyskočila nahoru a přeručkovala do jeho klína. Podle symbolů na zemi střelila do brouků na zdi tak, aby odpovídaly.
Levý dolní brouk nahoru, levý horní doleva, pravý dolní doprava a pravý horní dolu.
Vyskočila nahoru a přehodila páku, čímž se místnost mírně zaplnila vodou. Vylezla po žebříku, a ručkovala doprava až ke zdi. Tady skočila dozadu a přes tyč na římsu. Skočila doprava na symbol Ankh, čímž otevřela mříž u Hora. Skočila doprava, dopadla do vody a rychle plavala mezi Horovy nohy. Proplavala mříží dřív, než se zavřela. Vylezla a našla stejnou hádanku jako u Anubise. Byla ale o něco těžší, protože symboly byly dole pod vodou.
Levý dolní brouk doprava, levý horní nahoru, pravý dolní dolu a pravý horní doleva.
Lara shodila bednu na ochozu mezi Horovýma nohama dolu. Pak se opět potopila na dno a vypustila vodu. Vylezla u sochy Hora, a bednu si přisunula pod zavřenou mříž. Vylezla po soše Anubise, ale tentokrát nenapouštěla vodu. Dostala se až k symbolu Ankh a otevřela mříž. Skočila do vody, vylezla u Hora a rychle po bedně vylezla nahoru. Po římsách přelezla nahoru, doprava za roh a skočila nahoru. Pověsila se za spodní římsu (tam, kde byla bedna) a ručkovala doprava, spustila se a ručkovala kolem nohy. Skočila doprava na Ankh a přes sochu Anubise se dostala do Horova klína (pokračování později...).
Přehozením páky v Horově hrudi se voda napustila tak akorát sochám po prsa. Lara plava k soše Anubise, ponořila se a vyplavala do jeho nitra. Vylezla z vody. Přes skaraba napravo se dostala na římsu. Skočila dozadu a rychle se přes dvě tyče dostala na římsu naproti. Přeručkovala doleva a vylezla. Po římsách napravo se dostala nahoru za sochy.
Lara přeskočila na ochoz za Horem a po římsách v rohu se spustila dolu. Vlezla dovnitř a sebrala Relikvii Horova modla (Horus idol). Ven se dostala přes římsu a pak nahoru po římsách. Alternativně mohla to samé udělat až po napuštění vody...
Lara skočila na symbol Ankh mezi sochami a napustila tak celou místnost vodou. Vylezla do chodby a pokračovala.

7. Sloupy, sloupy a zase sloupy

Lara došla do místnosti, kde ji nejprve překvapilo kvantum sloupů a pak hned dva kentauři a dvě mumie. Protože nebylo úniku, musela je všechny zabít 'ze země'.
Pak Lara vyskočila na římsu na prvním sloupu napravo a skočila na druhý sloup (musela vylézt na nejvyšší římsu a pak se spustit o jednu dolů). Pak skočila na sloup u zdi. Ten obručkovala směrem ke zdi a skočila jako by podél zdi. Chytila se hákem a počkala, až se zastaví. Znovu se rozhoupala a nalevo skočila od zdi na sloup. Z jeho nejvyšší římsy skočila na další u zdi, ten obručkovala a skočila doprava na sloup uprostřed. Z něho skočila na plošinu u brány. Pak pomocí jednoho z dílů Potomka (Scionu) otevřela polovinu brány.
Lara vyskočila na první sloup napravo a pak na druhý (jako předtím). Vyskočila na druhou římsu a ručkovala doleva (místo doprava). Na konci skočila doleva úhlopříčně přes místnost. Chytila se hákem a přeskočila na sloup. Obručkovala ho a dostala se na poslední sloup uprostřed.
Lara ručkovala doleva a přeskočila na sloup v rohu. Ten obručkovala a skočila do výklenku, kde našla Artefakt (secret 2/2). Skočila zpět na sloup a vyskočila nahoru. Obručkovala ho a skočila zpět na sloup uprostřed místnosti.
Sloup obručkovala doprava a skočila doprava na plošinu, kde druhým Potomkem otevřela bránu. Došla do svatyně a sebrala poslední díl Potomka. Vyběhla ven a spojila je. Prohlédla si rozhovor bohů a pak se vrátila do reality. Překvapila ji ale Natla a sebrala jí jak Potomka, tak všechny zbraně.
Koldovi uhnula doprava, pak skokem nahoru srazila Kida a skluzem dolu podrazila Larsona. Pak skočila do řeky.

12. Doly firmy Natla (Natla's Mines)

  • Artefaktů: 4
  • Památek: 1
  • Dohráním se odemkne: Památky (Pohár soužení), Životopisy (Dvojník - Doppleganger), Oděv (Neoprén), Obrazy (Ztracený ostrov)

1. Jezírko

Lara doplavala do jeskyně a rovnou plavala k vodopádu. Proplavala ho a vylezla do chodby. Tou proběhla a na konci skočila na tyč. Po římsách přelezla doleva a skokem dozadu se dostala na provaz. Spustila se na bednu a přeskočila na další. Odtud skočila doprava pro lékárnu a zase zpět.
Z bedny skočila na provaz nad vodou, rozhoupala se a skočila na římsu u vodopádu. Přeručkovala doprava a skočila na plošinu vzadu. Proběhla chodbou a dostala se do řídícího střediska.

2. Pojistky

Dala se doleva po kolejích a doběhla až dozadu. Nevšímala si krys, vyskočila na vozík a sebrala si Červenou pojistku (Red fuse). Pak se vrátila zpátky. V řídící místnosti vyšla po schodech do kukaně, vzadu vložila Červenou pojistku a stiskla tlačítko. Šla ke světle zelené bedně u jeřábu v zadu v rohu a přisunula ji k prosklené místnosti. Po bedně vylezla nahoru.
Ze střechy skočila doprava na svislou traverzu a přes další na římsu naproti. Skočila doleva a nahoru. Skokem dozadu se dostala na tyč a z ní na šikminu. Z té se odrazila na plošinu, kde sebrala Artefakt (secret 1/4). Seskočila a znovu vylezla na střechu.
Skočila do chodby, proběhla, přeskočila a doběhla až na konec. Seskočila a shodila zelenou bednu. Dotlačila ji k další plošince a vylezla. Z ní skočila doprava na transformátor, nahoru a doleva na plošinu. Skočila na šikminu a z ní na další plošinu. Přeskočila doprava a slezla za plot. Sebrala Zelenou pojistku (Green fuse). Skočila podél zdi, po které přeběhla a skokem od zdi se dostala na protější římsu. Přeskočila doprava, vylezla na žebřík a skokem doleva se dostala přes hradbu. Vrátila se do řídící kukaně a vložila Zelenou pojistku.

3. Třetí pojistka

Pak stiskla obě tlačítka (tedy u zelené i červené pojistky). Vyšla ven, skočila na dlouhou řadu beden u schodů a z ní na nejvyšší zelenou bednu uprostřed jeskyně. Sebrala lékárnu. Skočila na visící bednu s rourami, ručkovala doleva za roh a skokem dozadu se dostala na plošinu. Pokračovala chodbou, zahnula doprava a po žebřících slezla až dolu. Na konci se rozběhla a skočila na protější římsu. Spustila se dolu a seskočila na zem. Proběhla jeskyní doleva a sebrala Modrou pojistku (Blue fuse). Pak vyskočila na přístroj za pojistkou.
Přeskočila na trubku, ze které unikala pára, pak na další napravo, vylezla nahoru a skočila zpátky na plošinu. Tady se dívala na rotující půlválec. Když se k ni natočil plochou stranou, skočila na něj. Když se správně natočil (tj. půl otočky a kousek :), skočila dozadu na vozík, rychle ručkovala doprava, přeskočila na druhý a na jeho konci skočila dozadu. Přeručkovala doprava za roh, skočila na rouru, vylezla nahoru a skočila zpět na římsu. Ručkovala doleva a na konci skočila dozadu.
Přeručkovala doprava a nahoru až vylezla do výklenku v rohu. Rozběhla se a skočila do chodby, kudy se sem dostala. Po žebřících vylezla nahoru a vrátila se do řídící místnosti (tj. nahoře doleva). V kukani vložila Modrou pojistku a stiskla červené, zelené a nakonec modré tlačítko.
Jde o to, aby byla bedna uprostřed střechy prosklené místnosti (nastavuje zelené + červené) a spuštěním (modré tlačítko) střechu prorazila.

4. Ozbrojená a nebezpečná

Po bedně u prosklené místnosti vylezla nahoru a skočila dovnitř. Sebrala si své pistole. Rozstřílela okna, vyskočila ven a zabila krysy. Došla do místa, kde sbírala červenou pojistku (po kolejích doleva) a rozstřelila sklo v kukani nahoře (zaměřováním - Y). Po bedně napravo vylezla na římsu a z ní oknem dovnitř. Uvnitř stiskla tlačítko. Skočila dolu, vlezla na lokomotivu (razící stroj), v 'kabince' stiskla tlačítko a nechala se odvést.
Po rozhovoru s Larsonem ho třikrát střelila (šipka nahoru) a sebrala pojistku a jeho brokovnici. Pojistku vrátila na místo, stiskla tlačítko a vrátila se k lokomotivě.
Lara se vrátila na úplný začátek kola - k jezírku s loďkou. Vylezla na loďku a přestřelila kotvící lano. Počkala, kam ji loď odveze a pak vyskočila na římsu. Doprava, nahoru a dozadu. Pak ručkovala doprava, až se mohla spustit na plošinu, kde za bednou sebrala Artefakt (secret 2/4).
Stále v jeskyni s jezírkem Lara proplavala vodopádem a vyběhla nahoru. Vytáhla pistole a ustřelila první bednu od provazu. Seskočila a sebrala Relikvii Pohár soužení (Chalice of Torment). Známou cestou se vrátila do dolu k lokomotivě.

5. Lávová řeka

Lara stiskla tlačítko na lokomotivě a nechala ji prorazit stěnu. Lávy si nevšímala, skočila doleva na plošinu, pak na traverzu, šikminu, další šikminu, traverzu a skončila na římse. Obručkovala doleva a vyskočila nahoru a dozadu. Skočila a přes hák se zhoupla na šikminu. Skočila na tyč a počkala, až se otočí.
Lara se na tyči otočila na druhou stranu a přeskočila na plošinku v lávě (pod rozbitými kolejemi). Zde sebrala lékárničku a Artefakt (secret 3/4). Zpátky se dostala tak, že skočila na traverzu napravo (trčí z lávy) a přes další traverzu a šikminu (skákala na její levou vyšší část) se dostala na otočnou tyč.
Z tyče skočila Lara na šikminu a na římsu. Vylezla nahoru a přeskočila na koleje v chodbě. Na konci skočila na šikminu napravo a přeskočila na plošinu nahoře. Vyskákala nahoru a přeskočila na druhou stranu. Vyskočila nahoru a skočila šikmo na šikminu, ze které se vytáhla do místnosti.
Lara se skrčila dolu před Koldovou dýkou a střelila nahoru. Nakonec skočila nahoru a počkala, až se s Kidem navzájem zabijí.

6. Pyramida

UZI si nemusíte sbírat hned, protože po sebrání dostanete checkpoint - můžete to použít jako uložení po sebrání věcí a secretu ;)
Lara si nejprve vzala od Kida UZI zbraně a pak přisunula bednu (tu nalevo při pohledu na pyramidu) k výstupku v rohu. Vyskočila nahoru a po římsách a plošinách se dostala nahoru a doprava. Za rohem se spustila dolu a běžela po ochozu až nakonec. Zde skočila na pyramidu a pak zpět do výklenku. Posbírala lékárnu a několik nábojů do UZI.
Pak skočila na pyramidu trochu blíže a přeskočila na plošinu se šikminou. Po římsách vyskákala nahoru.
K poslednímu Artefaktu, který viděla na vysoké skále napravo, se Lara dostala tak, že z úplně posledního zasouvacího trnu napravo skočila co nejrychleji na římsu pod Artefaktem (chce to opravdu hned, protože jak se jen trochu zasune, už nedoskočí). Pak přeručkovala doprava, skočila na plošinu a po kameni a římse se vytáhla nahoru. Sebrala Artefakt (secret 4/4), skočila na pyramidu a sebrala lékárnu.
Teď následuje hádanka, kterou je asi nemožné popsat. Princip spočívá v tom, že musíte skákat po 'trnech' a ty, na kterých září symboly, zasunout. Když to uděláte, musíte vyskákat nahoru a přehodit páku. Zkoušejte různé cesty a mějte na paměti, že po trnech Lara skáče mnohem lépe než normálně. K páce se po zasunutí všech dostanete tak, že přeskáčete doprava a odtud teprve zpět nahoru. Tím level končí.

ZDROJ